اسناد مربوط به مناقصه 8-م-95
زمان/تاریخ انتشار : دوشنبه 29 آذر 1395
بازدیدها : 1200

جهت مشاهده ودريافت اسناد مناقصه مربوط به طراحي،تامين ونصب سيستم مترينگ گازهاي ارسالي به پتروشيمي روي لينك زير كليك كنيد

95m8.pdf (7/12 MB)


نظرات