آگههي شناسايي پيمانكار مناقصه شماره 34-م-96
زمان/تاریخ انتشار : شنبه 27 آبان 1396
بازدیدها : 589

جهت مشاهده ودريافت آگهي مناقصه پياده ساري استاندارد مديريت امنيت اطلاعات ISMS شركت پالايش نفت تبريز روي لينك زير كليك كنيد

ISMS.pdf (171.19 KB)


نظرات