مدارك مربوط به مناقصه شماره 23م97
زمان/تاریخ انتشار : چهارشنبه 7 آذر 1397
بازدیدها : 1535

جهت مشاهده ودريافت روي لينك زير كليك كنيد

MADAREK97-M-23.rar (1.98 MB)

صورت جلسه توجيهي مناقصه شماره 23-م-97 (1397/9/7)

SOORATJALASE97M23.rar (24.06 MB)


نظرات