پالایشگاه تبریز؛ از پالایش محیط زیست تا خدمت به صنعت کشور
زمان/تاریخ انتشار : دوشنبه 14 آبان 1397
بازدیدها : 442

video_2018-11-05_12-11-11.mov (14.98 MB)


نظرات