آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه شركت پالايش نفت تبريز
زمان/تاریخ انتشار : یکشنبه 17 تیر 1397

majmae.pdf (405.49 KB)


ضرردهی صنعت پالایش به دلیل عدم شفافیت قوانین مالیاتی
زمان/تاریخ انتشار : یکشنبه 13 خرداد 1397

به رغم سپردن واحدهای پالایشی کشور به بخش خصوصی، این صنایع مدتی است درچالشی بنام موجه نبودن حاشیه سود قرار گرفته اند و بار مالی مالیات بر ارزش افزوده بر گرده آنها سنگینی می کند.


برگزاری کمیته تخصصی ایمنی و آتش نشانی وزارت نفت در پالایشگاه تبریز
زمان/تاریخ انتشار : پنج شنبه 3 خرداد 1397

کمیته تخصصی ایمنی و آتش نشانی وزارت نفت با حضور معاون ایمنی و آتش نشانی اداره کل بهداشت، ایمنی و محیط زیست وزارت نفت در پالایشگاه تبریز برگزار شد.


مدیرعامل شرکت پالایش نفت تبریز به عنوان فرماندهی ارشد پدافند غیرعامل منطقه کجوار تبریز معرفي شد
زمان/تاریخ انتشار : پنج شنبه 20 اردیبهشت 1397

معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور:سامانه‌های حفاظتی کشور در مقابل هرگونه تهاجم دشمنان آمادگی کامل دارد/ ایجاد مراکز ارشد فرماندهی پدافند غیرعامل


ثبت بیش از 26 هزار پیشنهاد نظام مشارکت در پالایشگاه تبریز
زمان/تاریخ انتشار : شنبه 15 اردیبهشت 1397

دبیر نظام پیشنهادهای شرکت پالایش نفت تبریز گفت: تعداد پیشنهادهای نظام مشارکت در این پالایشگاه به 26 هزار و 500 پیشنهاد رسید که سود و صرفه حاصله در این دوره از 1180 پیشنهاد واصله به ارزش بیش از 422 میلیارد ریال در این پالایشگاه به ثبت رسیده است.