قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون جذب نيروي انساني شركت پالايش نفت تبريز در خصوص معاینات بدو ورود

جهت مشاهده اطلاعیه شماره 8 در خصوص معاینات بدو ورود پذیرفته شدگان آزمون جذب نيروي انساني شركت پالايش نفت تبريز و همچنین زمان و مکان برگزاری معاینات و برنامه زمانبندی پذیرفته شدگان بر روی لینک های زیر کلیک کنید.

متن اطلاعیه شماره 8 در خصوص معاینات بدو ورود پذیرفته شدگان آزمون جذب نيروي انساني شركت پالايش نفت تبريز

برنامه زمانبندی و مکان برگزاری معاینات پذیرفته شدگان