تمدیدگواهینامه سیستم های مدیریتی در شرکت پالایش نفت تبریز

مدیر HSEQ شرکت پالایش نفت تبریز گفت: به دنبال برگزاری ممیزی موفقیت آمیز سیستم های یکپارچه‌ی مدیریتی در تاریخ پنجم و ششم تیر ماه، گواهینامه سیستم های مدیریتی مجدداً تمدید شد.

امیرحسین علمشاهی در گفت‌وگو باروابط عمومی وامور بین الملل شرکت پالایش نفت تبریز اظهار کرد: شرکت پالایش نفت تبریز با پیاده سازی و اجرای دقیق الزامات سیستم‌های مدیریتی کیفیت، ایمنی، بهداشت حرفه‌ای، محیط زیست و انرژی توانسته به نتایج ارزشمندی در حوزه‌ی کیفی‌سازی محصولات، رضایتمندی مشتریان، کارکرد بدون حادثه‌ و سایر افتخارات زیست محیطی دست یابد که امید است این توفیقات ارزشمند، به نتایج پایدار و قابل اتکاء در گذر زمان تبدیل شود.
وی ادامه داد: مدیریت شرکت، سیستم های مدیریتی را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارها جهت حصول اطمینان از اجرای صحیح و اثربخش فرآیندهای کسب و کار و برآوردسازی انتظارات ذی‌نفعان، جامعه، کارکنان و مشتریان و... می‌داند که در این راستا تمهیدات مناسبی را اندیشیده است.
وی در خصوص توسعه‌ی سیستم های مدیریتی شرکت پالایش نفت تبریز، خاطرنشان کرد: اخیراً در این شرکت، سیستم مدیریتی کیفیت آزمایشگاهی ISO ۱۷۰۲۵ و امنیت اطلاعاتی ISO ۲۷۰۰۱ نیز مستقر شده است.
علمشاهی در پایان تاکید کرد: پروژه های متعددی در حوزه‌ی سیستم های مدیریتی از قبیل بازنگری رویکرد فرآیندی، استقرار نظام جامع مدیریت و دانش، سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی ISO ۵۵۰۰۱ و سیستم مدیریت ایمنی فرآیند PSM  در شرکت انجام شد که امیدواریم در رسیدن به اهداف و آرمان ها، ما را رهنمون سازد.