نرخ پايه فرآورده‌هاي ويژه نفتی شركت پالايش نفت تبريز برای مصارف داخلی نوبت اول آذر ماه 1399

Row NoProduct NameBase RateUnit
1وكيوم باتوم50,313RLS/Kg
2برش روغنی سبک78,555RLS/Kg
3آيزوفيد86,411RLS/Kg
4آیزوریسایکل102,907RLS/Kg
6برش روغنی سنگین76,558RLS/Kg
7قیر 85-1000RLS/Kg
8قیر 60-700RLS/Kg
9گوگرد گرانول17,569RLS/Kg
11سلاپس واكس63,436RLS/Kg
13روغن پایه 180N123,489RLS/Kg
5حلال 40271,299RLS/Liter
10حلال 40473,229RLS/Liter
12ریفرمیت0RLS/Liter