لیست شرکت های حمل کننده

ردیفنام شرکت حمل کنندهنام مدیرعاملشماره تلفن تماسنام نمایندهحوزه فعالیت
3قلعه بار تبریزبابک دادور041-34453760بابک دادور حمل چهار مواد
8شادی بار تبریزمهدی مرامی041-34472615- حمل چهار مواد
9راهنما بار تبریزپروانه قیطانچی041-34472379علیرضا برزگر حمل چهار مواد
17ربیع لالهحسن ربیع لاله041-32424719- حمل چهار مواد
18کریم زاد لالهمحمد رضا کریم زاد لاله041-32893755مسعود کریم زاد لاله حمل چهار مواد
22حمل و نقل خورشید بار سپاهانمهران عنایتی031-45463301- حمل چهار مواد
24حمل و نقل متحد راد اصفهانحسن رفیعی031-33865577مصطفی سعادت فرد حمل چهار مواد
27تعاونی حمل و نقل آذر سوختجابر جداری زارع زاده041-34429077سعید جدیری حمل چهار مواد
30حمل و نقل جاده ای عدل ترابران توسسید علیرضا عدالتیان حسینی051-33822449- حمل چهار مواد
1آژند بار تبریزذبیح الله فیروزی041-34459145ذبیح الله فیروزیحمل چهار مواد
7فروغ بار تبریزعیسی حسن پور041-34215299بهزاد کریم زادهحمل چهار مواد
19حمل و نقل بین المللی ناوگان پارس جم روناک اسعدی021-88461947رسول حسین پورحمل چهار مواد
20حمل و نقل بین المللی ایران سپیدرودحسین معزی پور طهرانی021-22274888احسان سلام اللهیحمل چهار مواد
21حمل و نقل بین المللی خاورمیانهجواد ترکمن021-88399153غلامرضا شیرزادحمل چهار مواد
23حمل و نقل بین المللی سهند ترابرمحمود پاریاب021-88207155محمود حسین پورحمل چهار مواد
25پترو پارت پرشیامهدی هاشمیان021-66407046مهدی مرامیحمل چهار مواد
29فاخر ترابر تبریزرقیه لک 041-34471701مجید احمدیحمل چهار مواد
31حمل و نقل جاده ای مبین بار تبریزالهام عفت خواه اهرابی041-34465717وحید پورعلیحمل چهار مواد
32حمل و نقل جاده ای عبور بار سریعجعفر امانی031-31310695علی حجتیحمل چهار مواد
33حمل و نقل جاده ای یاشیل یول تبریزجعفر محمدی041-34215211صفر محمدیحمل چهار مواد
Pageof 21 - 20 of 34 items