مدارك مربوط به مناقصه شماره 35-م-96
زمان/تاریخ انتشار : سه شنبه 4 اردیبهشت 1397
بازدیدها : 695

جهت مشاهده ودريافت مدارك مربوط به مناقصه روي لينك زير كليك كنيد

madarek96m35.rar (907.15 KB)

جهت مشاهده ودريافت صورت جلسه توجيهي قبل از پيشنهاد نرخ مورخ 2-2-97 روي لينك زير كليك كنيد

97-2-2.rar (222.76 KB) 


نظرات