نرخ پايه فرآورده‌هاي ويژه نفتی شركت پالايش نفت تبريز برای مصارف داخلی از تاريخ 1 شهریور ماه 1398

1حلال 40251,724RSL/Liter
2حلال 40449,171RSL/Liter
3آیزوفید43,581RSL/Kg
4برش روغنی سبک39,619RSL/Kg
5برش روغنی سنگین38,612RSL/Kg
6سلاپس واکس31,664RSL/Kg
7وکیوم باتوم24,716RSL/Kg
8گوگرد گرانول4,000RSL/Kg
9آیزوریسایکل51,902RSL/Kg
10روغن پایه50,000RSL/Kg