بیانیه مدیریتی سازمان


ماموریت شرکت

تامين خوراك، توليد و عرضه فرآورده هاي نفتي موردنياز مشتريان با استانداردهاي كيفي روز


آرمان شرکت

قرارگرفتن در بین 10 شرکت پتروپالایشی برتر آسیا با اعتبار جهانی


استراتژی شرکت

بهبود و توسعه پايدار كسب و كار با تأكيد بر ارزش آفريني و مسئوليت هاي اجتماعي


ارزش های شرکت


تکریم ارباب رجوع


تقویت کار تیمی


خلاقیت و نوآوری


پایبندی به مسئولیت های اجتماعی


بهبود مستمر


یادگیری و یاددهی


حفظ ارزش ها و کرامت انسانی


رعایت نظم و انضباط


پایبندی به قوانین و مقررات


وجدان کاری و صداقت


وفاداری و تعهد سازمانی