معرفی


با توجه به ماموريت اين شركت مبني بر پالايش نفت خام دريافتي و تبديل آن به فرآورده هاي نفتي در منطقه شمالغرب كشور با تاكيد بر ارتقاء سطح رضايت مندي طرف هاي ذينفع (همشهريان، سهامداران، جامعه و كاركنان) از طريق كيفيت برتر، توليد اقتصادي و حفظ محيط زيست واحد پژوهش و فناوري شركت پالايش را بر آن وا مي دارد تا با دعوت از پروژه هاي تحقيقاتي، عملياتي، دانشجويي و كاربردي بتواند در تحقق اين شعار قدم مهمي بردارد.


اهداف و ماموريت :

1- انجام پروژه هاي پژوهشي و كاربردي ( در راستاي حل مشكلات واحدهاي عملياتي، بهبود و بهينه سازي از نقطه نظر فرآيندي، زيست محيطي، خوردگي، انرژي و ارتقاء رضايت مشتريان و غيره)
2- ايجاد بستري براي مديريت دانش: كه در اين رابطه مركز پژوهش به عنوان پل ارتباطي ميان متخصصين واحدهاي عملياتي و متخصصين دانشگاه ها و پژوهشگران ديگر عمل مي نمايد و در تلاش است كه ارتباط موثري بين آنها برقرار نمايد.