راهنمای تعریف پژوهشی


اولويت تعریف طرح های پژوهشي ( سبد پژوهش و فناوري ) :

 

1-    بومی سازی دانش و باز طراحی تجهیزات راهبردی و تحریمی

2-    پژوهش‌هاي مسئله محور در راستای ارتقاء بهره‌وري 

2-    پژوهش در راستاي رفع مشكلات فنی و عملياتي، بهبود و بهينه‌سازي فرايندها، بهينه‌سازي مصرف انرژي و ...

3-    دستيابي به دانش فناوري ها ، فرآيندها ، كاتاليست ها و مواد شيميايي ( با تمركز ویژه بر روش هاي نوين گوگرد زدايي محصولات شركت )

4-    طرح هاي پژوهشي در راستاي كاربردهاي مواد نانو 

5-    انجام پژوهش هاي هدفمند و كاربردي در زمينه خوردگي