ساختار سازمانی و مشخصات ثبتی


اطلاعات ثبتی

شماره ثبت شرکت:

36249

کد اقتصادی:

411166369494

شناسه ملی:

10101874806

شماره کسب و کار:

119932623587

سهامداران عمده

سهامداران شرکت و درصد سهام هریک

شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان(سهامي عام)
48.57%
شرکتهاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت
20.00%
شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران
20.00%
شرکت سرمايه گذاري هامون سپاهان(سهامي عام)
2.98%
سایر سهامداران
1.36%
شرکت خدمات مديريت هامون سپاهان
0.18%

ترکیب هیأت مدیره
حيدر شمسی

نائب رییس هیأت مدیره

حسين شهرياري مرغچوئيه

رییس هیأت مدیره

صادق وقفي محبي

عضو هیأت مدیره

غلامرضا باقري ديزج

عضو هیأت مدیره

سیاوش درفشی

عضو هیئت مدیره


مدیران شرکت

image