نرخ پايه فرآورده‌هاي ويژه نفتی شركت پالايش نفت تبريز برای مصارف داخلی از تاريخ 1 اردیبهشت ماه 1399

Row NoProduct NameBase RateUnit
1وكيوم باتوم13,220RLS/Kg
2برش روغنی سبک20,996RLS/Kg
3آيزوفيد23,096RLS/Kg
4آیزوریسایکل27,505RLS/Kg
5حلال 40216,670RLS/Liter
6برش روغنی سنگین20,463RLS/Kg
7قیر 85-1000RLS/Kg
8قیر 60-700RLS/Kg
9گوگرد گرانول5,366RLS/Kg
10حلال 40414,040RLS/Liter
11سلاپس واكس16,842RLS/Kg
12ریفرمیت44,870RLS/Liter
13روغن پایه 180N33,006RLS/Kg