نرخ پايه فرآورده‌هاي ويژه نفتی شركت پالايش نفت تبريز برای مصارف داخلی نوبت دوم فروردین ماه 1400

Row NoProduct NameBase RateUnit
1وكيوم باتوم58,364RLS/Kg
2برش روغنی سبک92,314RLS/Kg
3آيزوفيد101,545RLS/Kg
4آیزوریسایکل120,931RLS/Kg
5حلال 40288,887RLS/Liter
6برش روغنی سنگین89,967RLS/Kg
7قیر 85-1000RLS/Kg
8قیر 60-700RLS/Kg
9گوگرد گرانول34,849RLS/Kg
10حلال 404101,113RLS/Liter
11سلاپس واكس74,165RLS/Kg
12ریفرمیت0RLS/Liter
13روغن پایه 180N145,117RLS/Kg