نرخ پايه فرآورده‌هاي ويژه نفتی شركت پالايش نفت تبريز برای مصارف داخلی نوبت اول شهریور ماه 1400

Row NoProduct NameBase RateUnit
1وكيوم باتوم61,318RLS/Kg
2برش روغنی سبک (لوبکات سبک)97,750RLS/Kg
3آيزوفيد107,525RLS/Kg
4آیزوریسایکل128,053RLS/Kg
5حلال 40299,192RLS/Liter
6برش روغنی سنگین (لوبکات سنگین)95,265RLS/Kg
7گوگرد گرانول32,901RLS/Kg
8حلال 404110,629RLS/Liter
9سلاپس واكس78,292RLS/Kg
10ریفرمیت109,586RLS/Liter
11روغن پایه 180N153,663RLS/Kg