نرخ پايه فرآورده‌هاي ويژه نفتی شركت پالايش نفت تبريز برای مصارف داخلی نوبت اول تیر ماه 1400

Row NoProduct NameBase RateUnit
1وكيوم باتوم57,515RLS/Kg
2برش روغنی سبک (لوبکات سبک)91,028RLS/Kg
3آيزوفيد100,131RLS/Kg
4آیزوریسایکل119,247RLS/Kg
5حلال 40295,130RLS/Liter
6برش روغنی سنگین (لوبکات سنگین)88,714RLS/Kg
7قیر 85/1000RLS/Kg
8قیر 60/700RLS/Kg
9گوگرد گرانول27,217RLS/Kg
10حلال 404100,221RLS/Liter
11سلاپس واكس73,115RLS/Kg
12ریفرمیت0RLS/Liter
13روغن پایه 180N143,096RLS/Kg