نرخ پايه فرآورده‌هاي ويژه نفتی شركت پالايش نفت تبريز برای مصارف داخلی نوبت دوم مرداد ماه 1399

Row NoProduct NameBase RateUnit
1وكيوم باتوم31,143RLS/Kg
2برش روغنی سبک48,798RLS/Kg
3آيزوفيد53,678RLS/Kg
4آیزوریسایکل63,926RLS/Kg
5حلال 40248,359RLS/Liter
6برش روغنی سنگین47,558RLS/Kg
7قیر 85-1000RLS/Kg
8قیر 60-700RLS/Kg
9گوگرد گرانول7,700RLS/Kg
10حلال 40449,712RLS/Liter
11سلاپس واكس39,350RLS/Kg
12ریفرمیت0RLS/Liter
13روغن پایه 180N76,711RLS/Kg