اردوی دو روزه فرهنگی و گردشگری خانوادگی همکاران بسيجي پالایشگاه تبریز همزمان با دهه کرامت و به همت پايگاه مقاومت بسيج این شرکت به مقصد جلفا (سيدمحمدآقا و آسياب خرابه) برگزار شد.

به گزارش  روابط عمومی شرکت پالایش نفت تبریز در این اردو که با برنامه های تفریحی،‌ فرهنگی و ورزشی از جمله كوه گشت همراه بود بیش از 420 نفر از خانواده های همکاران پالایشگاه شرکت کردند