در پاسخ به ویدئو منتشر شده در روز پنجشنبه مورخ 31 مرداد 98

بسمه تعالی

مدیر مسئول محترم پایگاه خبری بیداری آذربایجان

با سلام و احترام

در پاسخ به ویدئو منتشر شده در روز پنجشنبه مورخ 31 مرداد 98 در آن پایگاه خبری  با موضوع "آتش سوزی در پالایشگاه تبریز" جوابیه ذیل ارسال می گردد؛ لذا  مقتضی است طبق  ماده 23 قانون مطبوعات، جهت تنویر افکار عمومی ملصق به آن خبر و در محل مطلب ادعایی آن پایگاه خبری درج گردد.

امروز در زمان انجام فعالیت های اجرایی مربوط به تجهیز کارگاه یکی از پروژه های پالایشگاه، پرتاب شراره های ناشی از فعالیت گرم (برشکاری و جوشکاری) موجب آتش سوزی علف های خشک واقع در محل احداث طرح جامع گردید.

لذا با توجه به اینکه محل احداث پروژه های طرح جامع خارج از محدوده واحدهای فرآیندی شرکت می باشد آتش سوزی هیچ گونه تبعاتی برای واحدهای پالایشگاه نداشته و آتش علف های خشک به طور کامل اطفا و مهار گردیده است. 

لذا دود متصاعد شده ناشی از سوختن علف های خشک محل احداث طرح جامع بوده است و موارد اشاره شده در آن پایگاه خبری قویاً تکذیب می گردد

  لذا انتشار اینگونه اخبار از آن پایگاه خبری بدور از شان رسانه و خبرنگار بوده که ناشی از عدم داشتن تخصص رسانه در این خصوص می باشد فلذا انتظار می رود قبل از انتشار نسبت به صحت و سقم  و کم وکیف موضوع اطمینان حاصل شود.

روابط عمومی و اموربین الملل شرکت پالایش نفت تبریز پنجشنبه 31 مرداد 1398