برگزاری آیین اختتامیه اولین مدرسه تابستانی حقوق کودک در پالایشگاه تبریز

مراسم اختتامیه اولین مدرسه تابستانی حقوق کودک با حضور معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون‌ حقوق کودک، در شرکت پالایش نفت تبریز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پالایشگاه تبریز، شرکت پالایش نفت تبریز در راستای مسوولیت های اجتماعی خود عهده دار برگزاری بخشی از این کارگاه اموزشی بود.
 این همایش سه روزه با حضور فعال قضات، اساتید دانشگاه، مدیران‌ کل امور زنان‌ و خانواده استانداریهای سراسر کشور، سازمانهای مردم‌نهاد و متولیان امور کودک برگزار شد.
مباحث آموزشی متنوعی از جمله کودک همسری، کودکان کار، کودکان خیابانی، کودکان و آسیب های فضای مجازی و قوانین و مقررات حوزه کودکان در این‌ همایش و کارگاه های آموزشی آن طرح و مورد بررسی قرار گرفت.