Representative safety & environment tour


◀️با هدف ارتقا HSE واحدهای فرآیندی و بازدید از فرصتهای بهبود در حوزه ایمنی و زیست محیطی واحدهای فرآیندی توسط تیم مدیران ارشد شرکت اجرا شد.

◀️طی این بازدید دبیر تیم (کارشناس مدیدیت HSE) با ثبت و پیگیری لازم نسبت به اصلاح موارد مورد لزوم اقدام می‌کند و نوعی ممیزی موردی است که با حضور مدیران ارشد، تعهد و حمایت مدیریت در ارتقا مسایل HSE  واحدها را نشان می‌دهد.

◀️ضمنا در حاشیه این بازدید با هماهنگی روابط عمومی و اموربین الملل، جلسه گفت و شنود مدیریت با کارکنان تلاشگر این منطقه پالایشی برگزار شد.