پنجمین جایگاه تحت برند پالایشگاه تبریز افتتاح شد

همزمان با ایام مبارک دهه فجر پنجمین جایگاه عرضه فراورده های نفتی با برند شرکت پالایشگاه تبریز در شهرستان خوی به بهره برداری رسید.

شاکر خفایی، مدیر روابط عمومی شرکت پالایش نفت تبریز:
◀️همزمان با ایام مبارک دهه فجر پنجمین جایگاه عرضه فراورده های نفتی با برند شرکت پالایشگاه تبریز در شهرستان خوی به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت تبریز، افزود: این جایگاه در زميني به مساحت 10 هزار مترمربع با هزينه اي بیش از 30 ميليارد ريال احداث و امکان سوختگیری همزمان 8 خودرو فراهم است.

◀️جایگاه آیاز دومین جایگاه تحت پوشش برند پالایشگاه تبریز در شهرستان خوی است.

◀️جایگاه‌های تحت برند پالایشگاه تبریز در شهرستان های میاندوآب، خوی و ارومیه فعال است.

◀️شرکت پالایش نفت تبریز دارای مالکیت سه جایگاه عرضه فرآورده های نفتی است که اختصاصی این شرکت می باشند که دو جایگاه  در شهرستان گنبد و یک جایگاه نیز در شهرستان ماکو است.