پالایشگاه تبریز موفق به کسب لوح زرین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی شد

کسب لوح زرین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی شد

معاونت عملیات شرکت پالایش نفت تبریز گفت: بنزين آيزومريت به عنوان محصول نوآورانه این پالایشگاه لوح زرین چهارمین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی را از آن خود کرد.
به گزارش روابط عمومی پالایشگاه تبریز، مهندس علیرضا آقابگلو در این خصوص اظهار کرد: بنزين آيزومريت به عنوان بخشي از تركيب فرآورده بنزين نهائي توليدي اين شركت با استاندارد يورو 5 محسوب مي شود كه اختلاط آن جهت انطباق ميزان آروماتيك بنزين توليدي با استاندارد يورو 5 اجتناب ناپذير مي باشد.
وی ادامه داد: درگذشته نفتاي سبك بدون تبديل به محصول آيزومريت مستقيما با محصول نهائي بنزين اختلاط مي گرديد كه در اين حالت نيل به استاندارد يورو 5 مقدور نبود.
آقابگلوخاطرنشان کرد: لازمه توليد محصول مذكور، احداث يك واحد جديد ايزومريزاسيون نفتاي سبك ميباشد كه سرمايه گذاري حداقل 100 ميليون دلار را مي طلبید.
وی گفت: خوشبختانه با همت كاركنان بادانش اين شركت و در قالب يك طرح ابتكاري، با تغيير كاربري واحد بنزين سازي قديم و بدون هزينه اين مهم انجام شد و پالایشگاه تبریز موفق شد چرخه فرآيند ارتقاء كل محصول بنزين توليدي خود به استاندارد يورو 5 را تكميل کند.

 چهارمین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی با معرفی ۲۲ محصول فناور  از بین ۵۱۴ محصول رصد شده از سوی پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف و با حمایت ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علم و فناوری دانش بنیان ریاست جمهوری برگزار شد.