اصلاحیه شماره دو آگهی جذب نیروی انسانی شرکت پالایش نفت تبریز

جهت مشاهده اصلاحیه شماره دو آگهی جذب نیروی انسانی شرکت پالایش نفت تبریز در سال 98 بر روی متن زیر کلیک فرمایید.

متن آگهی