پيام مدير عامل شركت پالايش نفت تبريز بمناسبت آغاز سال 1399