اطلاعیه شماره سه مربوط به ثبت نام کنندگان در آزمون جذب نیروی انسانی شرکت پالایش نفت تبریز

جهت مشاهده اطلاعیه شماره سه مربوط به ثبت نام کنندگان در آزمون جذب نیروی انسانی شرکت پالایش نفت تبریز لطفا کلیک فرمایید.

مشاهده متن آگهی