موسی خلیل الهی به همراه هيات همراه از شركت پالايش نفت تبريز بازدید کرد و مسایل و مشکلات حقوقي اين شركت را ازنزديك مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومي پالايشگاه تبريز رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی به همراه هيات همراه از شركت پالايش نفت تبريز بازدید کرد و مسایل و مشکلات حقوقي اين شركت را ازنزديك مورد بررسی قرار داد.