اطلاعیه شماره 6 در خصوص جذب نيروي انساني شركت پالايش نفت تبريز

اطلاعیه شماره 6 در خصوص جذب نيروي انساني شركت پالايش نفت تبريز

* جهت اطلاعات بیشتر به فایل پیوستی رجوع گردد.

>>>نتايج نهايي جذب نيروي انسانی 99