برگزاري مانور پدافند غير عامل در شركت پالايش نفت تبريز

برگزاري مانور پدافند غير عامل در شركت پالايش نفت تبريز در هفته پدافند غير عامل