تقدیر مدیر عامل شرکت پالایش نفت تبریز از نیروهای آتش نشانی پالایشگاه تبریز در مهار به موقع آتش سوزی در یکی از واحدهای عملیاتی

تقدیر مدیر عامل شرکت پالایش نفت تبریز از نیروهای آتش نشانی پالایشگاه تبریز در مهار به موقع آتش سوزی در یکی از واحدهای عملیاتی

مدیر عامل شرکت پالایش نفت تبریز با حضور در محل ایستگاه آتش نشانی از تیم آتش نشانی که با مهار به موقع آتش سوزی که در یکی از واحدهای عملیاتی اتفاق افتاده بود تقدیر به عمل آوردند. 

مهندس باقری ضمن تجلیل از همکاران آتش نشان اظهار کردند نیروهای آتش نشان با عشق و علاقه در عملیاتهای مختلف حضور دارند خاطر نشان کرد شغل آتش نشانی با عشق شجاعت و جسارت آمیخته است.