سرمایه‌گذاری مشترک بین شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر و پالایش نفت تبریز

شرکت پالایش نفت تبریز جهت تامین برق طرح های توسعه ای جاری و آتی خود با شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر برای سرمایه‌گذاری مشترک به توافق رسید.

 مدیر پروژه‌ی تامین برق شرکت پالایش نفت تبریز گفت: شرکت پالایش نفت تبریز جهت تامین برق طرح های توسعه ای جاری و آتی خود با شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر برای سرمایه‌گذاری مشترک به توافق رسید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پالایش نفت تبریز اصغر صمدیان اظهار کرد: در حال حاضر برق مورد نیاز پالایشگاه تبریز در خود مجموعه و توسط ژنراتورهای موجود به ظرفیت ۲۱ مگاوات تامین می‌شود.

وی بیان کرد: فیدر اختصاصی پالایشگاه جهت مصارف و شرایط اضطراری از پست تراکتورسازی با دیماند قراردادی ۴.۵ مگاوات تهیه می‌شود.

مدیر پروژه‌ی تامین برق شرکت پالایش نفت تبریز با اشاره به طرح های توسعه‌ای شرکت خاطرنشان کرد: شرکت ما برای طرح های توسعه‌ای و جامع آینده‌ی خود، ۵۵ مگاوات برق نیاز داشته که برای تامین آن، تفاهم‌نامه‌ای با شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیرمنعقد شد.

وی در خصوص این تفاهم‌نامه افزود: شرکت پالایش نفت تبریز و شرکت برق و انرژی غدیر برای تامین برق مورد نیازشرکت به ظرفیت ۸۰ مگاوات از طریق اتصال به شبکه سراسری به توافق اولیه رسیدند.

صمدیان در پایان تاکید کرد: مطابق مطالعات طرح فوق که از شش ماه قبل آغازشد، سناریوهای اجرایی مربوطه شناسایی و نحوه‌ی اجرای آن در قالب تفاهم نامه اولیه در جلسه‌ی پنجم مردادماه سال ۱۴۰۰ توسط مدیران و کارشناسان دو شرکت بررسی و نهایی شد.