کسب مقام اول شرکت پالایش نفت تبریز در جایزه ملی مشاوره مدیریت ایران (بزرگمهر)

شرکت پالایش نفت تبریز مقام اول جایزه ملی انجمن مشاوره مدیریت ایران (بزرگمهر) را کسب و مدال نقره این رقابت را دریافت کرد.

غلامرضا باقری دیزج، مدیر عامل شرکت پالایش نفت تبریز اظهار کرد: با اتمام دور اول اجرای مدل مدیریت کاملا ایرانی با نام اختصاری AMIF/MAMIF در اواخر سال ۱۳۹۸، به پیشنهاد مشاور و صاحب مدل فوق (آقای دکتر محمود عجمی) و تصمیم تیم مدیران، شرکت پالایش نفت تبریز به منظور ارزیابی در پریود هشتم مدل با عنوان  CTL(CloseThe Loop) در جایزه ملی انجمن مدیریت ایران (بزرگمهر) شرکت کرد.

غلامرضا تندرو، مدیر پروژه یادگیری در فرآیند عمل شرکت پالایش نفت تبریز نیز CTL را زمینه‌ساز اجرای  تئوری عملی سه سطح یادگیری از جمله SSL (یادگیری تک حلقه‌ای)، DLL (یادگیری دو حلقه‌ای) و TLL (یادگیری سه حلقه‌ای) عنوان کرد و گفت: موفقیت در این مسابقه و کسب مدال نقره، حاصل کار تیمی مدیران و کارکنان شرکت، جدیت آنها در نهادینه سازی و توسعه مدل مدیریتی فوق به سرمایه‌های انسانی شرکت از طریق برگزاری جلسات سطح دوم و سوم و بر اساس مدل آفتاب‌گردانی است.

گفتنی است؛ شرکت پالایش نفت تبریز از سوی انجمن مشاوره مدیریت ایران به عنوان تنها نماینده ایران جهت شرکت در ارزیابی انجمن بین المللی مشاوره مدیریت (کنستانتین) در سال ۱۴۰۰ معرفی خواهد شد.