مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت پالایش نفت تبریز در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ در شرکت پالایش نفت تبریز برگزار و با حضور ۸۴.۹۸۰۹ درصد از سهامداران رسمیت یافت.

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت پالایش نفت تبریز در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، روز پنجشنبه، اول اردیبهشت ماه، در شرکت پالایش نفت تبریز با حضور ۸۴.۹۸۰۹ درصد از سهامداران این شرکت برگزار شد.
مجمع سهامداران با افزایش ۲۰۰ درصدی سرمایه از ۱۰ هزار میلیارد ریال به ۳۰ هزار میلیارد ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۱۵ هزار میلیون ریال و از محل آورده‌های نقدی سهامداران ۵۰۰۰ میلیون ریال) موافقت کرد. 
مقرر شد هیأت مدیره شرکت، حق تقدم استفاده نشده را در تابلو بورس به فروش رساند که عواقب آن پس از کسر هزینه‌های مربوطه به حساب بستانکاران واریز می‌شود.
همچنین مقرر شد، اساسنامه ماده پنج نیز اصلاح شود و مجمع اجازه می‌دهد، هیأت مدیره شرکت نسبت به ثبت صورت جلسه مجمع اقدام کند.