اطلاع نگاشت شركت پالايش نفت تبريز در 8 سال دفاع مقدس