فراخوان مناقصه عمومی RZP-9600207114

شرکت پالایش نفت تبریز در نظر دارد کالای بشرح ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی از شرکت های واجد شرایط تامین نمایید.

شماره تقاضا شرح کالا تعداد اقلام واحد مبلغ ضمانت نامه آخرین تاریخ شرکت در مناقصه مدارک
RZP-9600207114 Control Valve (از سایز 6 اینچ تا 28 اینچ) 6 دستگاه 0 فراخوان RZP- 9600207414 001.tif
RZP-9600207114 On-Off Valve (سایز 3 اینچ) 1 دستگاه 0

از تمامی شرکت هایی که جز Approved Vendor List بوده و مایل به شرکت در مناقصه فوق می باشند و توان تهیه ضمانت نامه سرکت در مناقصه  به مبلغ 520,000,000 ریال (معادل پانصدو بیست میلیون ریال) را دارند دعوت می شود تقاضای کتبی خود را به همراه مدارک ذیل حداکثر تا ده روز پس از درج آگهی نوبت اول به نشانی :تبریز-جاده آذرشهر-شرکت پالایش نفت تبریز-اداره تداکات کالا ارسال تسلیم نماییند.جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره ایمیل ، شماره تلفن و فکس زیر تماس حاصل فرمایید.ضمنا Country of Origin کالا نیز بایستی در مدارک ارسالی حتما قید گردد.

Email : PROCUREMENT@TBZREFINERY.CO.IR

TEL: 041 34210405 & 041 34210406 & 041 34210415

FAX: 04134211922 & 041 34210407

ارزیابی مطابق معیارهای اعلام شده در فرم ارزیابی کیفی تامین کنندگان قابل دسترسی در آدرس اینترنتی http://www.tbzrefinery.co.ir بخش مناقصه و مزایده ها به عمل خواهد آمد.

مدارک مورد نیاز:

  1. تصاویر اساس نامه و کلیه آگهی تصمیمات و تغییرات و ... تاکنون و مندرج در روزنامه رسمی
  2. نمودار سازمانی و مشخصات ،تحصیلات و سوابق ماری کارکنان شرکت
  3. سوابق فعالیت های انجام شده و یا در حال انجام شرکت در ارتباط با مناقصه فوق همراه تاییدات مربوطه
  4. امکانات و تجهیزات و توان فنی ، نرم افزاری و مالی برای انجام کار
  5. ارائه مدارک ،روزمه و اطلاعات لازم در ارزیابی توانمندی موثر خواهد بود.(داشتن نظام های کیفیت، دارا بودن خط مشی و نظام مدیریت HSE در زمینه مناقصه فوق ، ابتکارات و...)

بدیهی است شرکت پالایش نفت تبریز پس از بررسی اسناد اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود از شکرت های واجد شرایط دعوت بعمل خواهد آورد.آرائه مدارک و سوابق مزبور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

کلیه مستندات حتما به صورت یک عدد CD ارسال گردد.

 


عنوان فایل پیوستی
دستورالعمل HSE پيمانكاران مصوب وزارت نفت HSE.pdf
فرم ارزيابي كيفي تامين كنندگان كالا ArzyabiTaminKonandeghan.pdf
دفترچه شماره 1- اسناد استعلام ارزيابي كيفي پيمانكاران_كلي EstelamArzyabiKeyfi.pdf
دفترچه شماره 2- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه كمتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi2.pdf
دفترچه شماره 3- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه بيشتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi3.pdf
دفترچه شماره 4- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي طرح و ساخت و بهره برداري EPC EstelamArzyabiKeyfi4.pdf
دفترچه شماره 5- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در خدمات مشاوره EstelamArzyabiKeyfi5.pdf
Proforma invoice format ProformaInvoiceFormat.pdf