آگهي شناسايي پيمانكار مناقصه عمومي 37-م-98

عنوان پروژه : نصب پيش راه اندازي و راه اندازي پكيج خالص سازي هيدروژن به روش PSA پالايشگاه تبريز

جهت كسب اطلاعات بيشتر با كارشناس پرونده  واحد امور حقوقي و قراردادها خانم حقي فام به شماره تلفن 21148252-041 تماس حاصل فرمائيد. 

آخرين مهلت ارسال رزومه تا آخر وقت اداري روز شنبه مورخ 1398/09/02 مي باشد.

فايل آگهي شناسايي پيمانكار مناقصه 37-م-98

 

آخرين مهلت ارسال رزومه تا آخر وقت اداري روز سه شنبه مورخ 1398/09/05 تمديد مي گردد.


عنوان فایل پیوستی
دستورالعمل HSE پيمانكاران مصوب وزارت نفت HSE.pdf
فرم ارزيابي كيفي تامين كنندگان كالا ArzyabiTaminKonandeghan.pdf
دفترچه شماره 1- اسناد استعلام ارزيابي كيفي پيمانكاران_كلي EstelamArzyabiKeyfi.pdf
دفترچه شماره 2- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه كمتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi2.pdf
دفترچه شماره 3- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه بيشتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi3.pdf
دفترچه شماره 4- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي طرح و ساخت و بهره برداري EPC EstelamArzyabiKeyfi4.pdf
دفترچه شماره 5- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در خدمات مشاوره EstelamArzyabiKeyfi5.pdf
Proforma invoice format ProformaInvoiceFormat.pdf