شرکت پالایش نفت تبریز در نظر دارد كالاي بشرح جدول ذيل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از شركت هاي واجد شرايط تأمين نمايد.

شماره تقاضا شرح کالا تعداد اقلام واحد مبلغ ضمانت نامه آخرین تاریخ شرکت در مناقصه مدارک
RZD- 9715745 روغن پايه گروه سه با ويسكوزيته 4 100 تن 0
RZD- 9715745 روغن پايه گروه سه با ويسكوزيته 6 50 تن 0

 

از تمامی شرکتهایی که مايل به شركت در مناقصه فوق مي باشند و توان تهیه ضمانت نامه شرکت در مناقصه به مبلغ 500/000/000 ریال (ضمانت نامه معتبر بانكي/ چك تضمين شده بانكي/چك بين بانكي) را دارند، دعوت مي شود تقاضاي كتبي خود را به همراه مدارك ذيل حداكثر تا تاريخ 98/09/13 به نشاني تبريز، كيلومتر5 جاده تبريز/ آذرشهر، شركت پالايش نفت تبريز، واحد بازرگاني ارسال/تسليم نمايند.

متقاضيان محترم جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند با شماره تلفن كارشناس مربوطه  21148798-041 تماس حاصل فرمايند.

ارزيابي كيفي مطابق معيارهاي اعلام شده در فرم ارزيابي كيفي تأمين كنندگان قابل دسترسي در آدرس اينترنتي http://www.tbzrefinery.co.ir بخش مناقصه و مزايده‌ها به عمل خواهد آمد.

مدارک مورد نیاز:

1-  تصاویر اساسنامه، آگهی تاسیس و کلیه آگهی های تصمیمات و تغییرات و... بعدی تاکنون و مندرج در روزنامه رسمی.

2-  سوابق فعالیتهای انجام شده و یا در حال انجام شرکت در ارتباط با مناقصه فوق همراه تاییدات مربوطه.

3-  امكانات و تجهيزات و توانايي فني و مالي براي انجام كار

** ارائه مدارك، رزومه و اطلاعات لازم در ارزيابي توانمندي موثر خواهد بود.

** بدیهی است شرکت پالایش نفت تبریز پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود  از شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل خواهد آورد. ارائه مدارک و سوابق مزبور هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

 


عنوان فایل پیوستی
دستورالعمل HSE پيمانكاران مصوب وزارت نفت HSE.pdf
فرم ارزيابي كيفي تامين كنندگان كالا ArzyabiTaminKonandeghan.pdf
دفترچه شماره 1- اسناد استعلام ارزيابي كيفي پيمانكاران_كلي EstelamArzyabiKeyfi.pdf
دفترچه شماره 2- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه كمتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi2.pdf
دفترچه شماره 3- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه بيشتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi3.pdf
دفترچه شماره 4- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي طرح و ساخت و بهره برداري EPC EstelamArzyabiKeyfi4.pdf
دفترچه شماره 5- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در خدمات مشاوره EstelamArzyabiKeyfi5.pdf
Proforma invoice format ProformaInvoiceFormat.pdf