مدارك مناقصه 24-م-98 خدمات راهبري و نگهداري جايگاه هاي شركت پالايش نفت تبريز در گنبد كاووس

خدمات راهبري و نگهداري جايگاه هاي شركت پالايش نفت تبريز در گنبد كاووس

پيرو برگزاري مناقصه و اخذ مدارك ارزيابي كيفي، از شركتهاي تائيد شده دعوت مي گردد ضمن دريافت مدارك مناقصه پيوستي پاكتهاي پيشنهادي خود را تا ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 1398/9/24 تحويل نمايند. 

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 21148252-041 كارشناس پرونده خانم حقي فام تماس حاصل فرمائيد. 

 

مدارك مناقصه 24-م-98

صورتجلسه توجيهي مناقصه 24-م-98 - 1398/9/20

مدارك مناقصه 24-م-98 جديد- ملاك انعقاد قرارداد- پيوست نامه 36863 ( 1-10-98)


عنوان فایل پیوستی
دستورالعمل HSE پيمانكاران مصوب وزارت نفت HSE.pdf
فرم ارزيابي كيفي تامين كنندگان كالا ArzyabiTaminKonandeghan.pdf
دفترچه شماره 1- اسناد استعلام ارزيابي كيفي پيمانكاران_كلي EstelamArzyabiKeyfi.pdf
دفترچه شماره 2- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه كمتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi2.pdf
دفترچه شماره 3- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه بيشتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi3.pdf
دفترچه شماره 4- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي طرح و ساخت و بهره برداري EPC EstelamArzyabiKeyfi4.pdf
دفترچه شماره 5- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در خدمات مشاوره EstelamArzyabiKeyfi5.pdf
Proforma invoice format ProformaInvoiceFormat.pdf