آگهي شناسايي پيمانكار مناقصه عمومي 32-م-98 - نوبت دوم ( خريد و نصب Flame Detector و Ignition Panel براي Flare No 1&2 پالايشگاه تبريز)

خريد و نصب Flame Detector و Ignition Panel براي Flare No 1&2 پالايشگاه تبريز

ت كسب اطلاعات بيشتر با كارشناس پرونده  واحد امور حقوقي و قراردادها خانم حقي فام به شماره تلفن 21148252-041 تماس حاصل فرمائيد. 

آخرين مهلت ارسال رزومه تا آخر وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 1398/10/4 مي باشد.

فايل آگهي شناسايي پيمانكار مناقصه 32-م-98


عنوان فایل پیوستی
دستورالعمل HSE پيمانكاران مصوب وزارت نفت HSE.pdf
فرم ارزيابي كيفي تامين كنندگان كالا ArzyabiTaminKonandeghan.pdf
دفترچه شماره 1- اسناد استعلام ارزيابي كيفي پيمانكاران_كلي EstelamArzyabiKeyfi.pdf
دفترچه شماره 2- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه كمتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi2.pdf
دفترچه شماره 3- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه بيشتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi3.pdf
دفترچه شماره 4- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي طرح و ساخت و بهره برداري EPC EstelamArzyabiKeyfi4.pdf
دفترچه شماره 5- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در خدمات مشاوره EstelamArzyabiKeyfi5.pdf
Proforma invoice format ProformaInvoiceFormat.pdf