شرکت پالایش نفت تبریز در نظر دارد مقدار تخميني36 تن كاتاليست هاي مستعمل حاوي فلزات گرانبها (حاوي 3/0درصد وزني فلز پلاتين) را بصورت فله و از طریق برگزاری مزايده عمومی به فروش برساند.

لذا از تمامی شرکتهایی که تمایل به خريد كالاي فوق و توان تهیه ضمانت نامه شرکت در مزايده به مبلغ 10/173/600/000 ریال (ضمانت نامه معتبر بانكي/ چك تضمين شده بانكي/چك بين بانكي) را دارند، دعوت مي شود به منظور بازديد از محل انبار، حداكثر تا تاريخ 98/10/30 در روزهاي شنبه و چهارشنبه هرهفته راس ساعت 14 به نشاني تبريز-كيلومتر5 جاده تبريز/آذرشهر - شركت پالايش نفت تبريز مراجعه نمايند. شركت كنندگان محترم لازم است قبل از مراجعه حضوري، به منظور هماهنگي هاي لازم جهت صدور مجوز ورود به پالايشگاه، نامه درخواست بازديد خود را بصورت كتبي (شامل معرفي نفرات بازديد كننده) به واحد بازرگاني شماره فكس 34212917-041 ارسال نمايند. (شماره تماس جهت تأييد دريافت فاكس : 91- 21148790-041 )

مزايده گران محترم جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده مي توانند با شماره تلفن كارشناس مربوطه 21148798-041 تماس حاصل فرمايند.

 

مدارک مورد نیاز:

1-    ارائه تقاضاي كتبي

2-   ارائه تضمين شركت در مزايده.

3-   ارائه تصاویر اساسنامه شركت.

4-   ارائه سوابق كاري مرتبط با مزايده.

5-   ارائه پروانه بهره برداري مرتبط با مزايده.

6-   ارائه مجوز زيست محيطي از اداره كل حفاظت محيط زيست استان مربوطه.

تبصره: در خصوص شركت هايي كه قصد خروج كالا از كشور را دارند، كشور مقصد بايستي عضو كنوانسيون بازل بوده و شركت مقصد نيز تأييديه كنوانسيون مذكور را دارا باشد.

بدیهی است شرکت پالایش نفت تبریز، مدارک و پيشنهادهاي واصله را در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود مورد بررسي قرارداده و در قبول و يا رد هر يك از آنها مختار است. ارائه مدارک درخواستي هیچگونه حقی را برای مزايده گران ایجاد نخواهد کرد. ضمناً آگهی فوق در سايت اطلاع رساني شركت به آدرس اینترنتی ذیل قابل رویت خواهد بود.

§   شايان ذكر است قيمت پايه براي هرتن كاتاليست مستعمل حاوي فلزات گرانبها مبلغ 82450 دلار پيش بيني شده است.

 

* توجه به نكات ذيل ضروري است:

1-      ارسال نامه درخواست بازديد بصورت كتبي (شامل معرفي نفرات بازديد كننده)، قبل از مراجعه حضوري ضروري مي باشد.

2-     بازديد حضوري فقط در تاريخ و ساعت ذكر شده امكانپذير مي باشد.

3-     مقادير درج شده بصورت تخميني مي باشد.

4-     كاتاليست هاي مستعمل حاوي فلزات گرانبها بصورت فله و جاروكش بفروش مي رسد.

5-     شركت هايي مجاز به شركت در مزايده مي باشند كه داراي پروانه بهره برداري و مجوز زيست محيطي مرتبط با بازيافت كاتاليست باشند.

6-     بديهي است پس از برگزاري مزايده و مشخص شدن برنده، نهايي شدن معامله منوط به تأييد مجوز زيست محيطي و يا مجوز كنوانسيون بازل از استان مربوطه و يا كشور مقصد مي باشد. در صورت عدم تأييد، معامله فسخ و ضمانتنامه ارائه شده به نفع شركت پالايش نفت تبريز ضبط خواهد گرديد.

7-      برنده مزايده بايستي كليه الزامات جاري HSE شركت پالايش نفت تبريز را رعايت نمايد.

www.tbzrefinery.co.ir

سایت اینترنتی شرکت پالایش نفت تبریز

 


عنوان فایل پیوستی
دستورالعمل HSE پيمانكاران مصوب وزارت نفت HSE.pdf
فرم ارزيابي كيفي تامين كنندگان كالا ArzyabiTaminKonandeghan.pdf
دفترچه شماره 1- اسناد استعلام ارزيابي كيفي پيمانكاران_كلي EstelamArzyabiKeyfi.pdf
دفترچه شماره 2- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه كمتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi2.pdf
دفترچه شماره 3- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه بيشتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi3.pdf
دفترچه شماره 4- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي طرح و ساخت و بهره برداري EPC EstelamArzyabiKeyfi4.pdf
دفترچه شماره 5- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در خدمات مشاوره EstelamArzyabiKeyfi5.pdf
Proforma invoice format ProformaInvoiceFormat.pdf