مدارك مناقصه نهايي( پس از تائيد پيشنهادات فني)- مناقصه شماره 7-م-98 احداث واحد RO- تصفيه آبهاي آلوده و كاهش مصرف آب خام پالايشگاه تبريز

مدارك مناقصه نهايي( پس از تائيد پيشنهادات فني)- مناقصه شماره 7-م-98 احداث واحد RO- تصفيه آبهاي آلوده و كاهش مصرف آب خام پالايشگاه تبريز

توجه مهم: مقتضي است مناقصه گران محترم كه در مرحله ارزيابي كيفي تائيد شده و قبلا پاكتهاي سه گانه ارائه كرده اند، پاكت مربوط به پيشنهادات فني نهايي خود را (طبق مدارك زير) حداكثر تا آخر وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 1398/10/25  به امور حقوقي و قراردادهاي شركت پالايش نفت تبريز- ساختمان مركزي-طبقه دوم- اتاق 307- حقي فام تحويل نمايند. 

 

مدارك نهايي مناقصه- پس از تائيد پيشنهادات فني - 98/10/14

نقشه هاي TZ-27-0100-SH1~5- پنج شيت- مربوط به نامه 38600- 98/10/15


عنوان فایل پیوستی
دستورالعمل HSE پيمانكاران مصوب وزارت نفت HSE.pdf
فرم ارزيابي كيفي تامين كنندگان كالا ArzyabiTaminKonandeghan.pdf
دفترچه شماره 1- اسناد استعلام ارزيابي كيفي پيمانكاران_كلي EstelamArzyabiKeyfi.pdf
دفترچه شماره 2- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه كمتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi2.pdf
دفترچه شماره 3- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه بيشتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi3.pdf
دفترچه شماره 4- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي طرح و ساخت و بهره برداري EPC EstelamArzyabiKeyfi4.pdf
دفترچه شماره 5- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در خدمات مشاوره EstelamArzyabiKeyfi5.pdf
Proforma invoice format ProformaInvoiceFormat.pdf