مدارك استعلام 43-الف-98 تعمير و نگهداري و سرويس كامل دستگاه هاي فتوكپي ميتا (كيوسرا) و توشيبا

مدارك استعلام 43-الف-98 تعمير و نگهداري و سرويس كامل دستگاه هاي فتوكپي ميتا (كيوسرا) و توشيبا

  از شركتهاي تائيد شده دعوت مي گردد ضمن دريافت مدارك استعلام پيوستي پاكات خود را  در مهلت مقرر تحويل نمايند.  جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 21148170-041 كارشناس پرونده آقاي كاوياني تماس حاصل نمائيد.

 

مدارك استعلام 43- الف-98 تعمير، نگهداري و سرويس كامل دستگاه هاي فتوكپي ميتا (كيوسرا) و توشيبا


عنوان فایل پیوستی
دستورالعمل HSE پيمانكاران مصوب وزارت نفت HSE.pdf
فرم ارزيابي كيفي تامين كنندگان كالا ArzyabiTaminKonandeghan.pdf
دفترچه شماره 1- اسناد استعلام ارزيابي كيفي پيمانكاران_كلي EstelamArzyabiKeyfi.pdf
دفترچه شماره 2- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه كمتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi2.pdf
دفترچه شماره 3- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه بيشتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi3.pdf
دفترچه شماره 4- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي طرح و ساخت و بهره برداري EPC EstelamArzyabiKeyfi4.pdf
دفترچه شماره 5- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در خدمات مشاوره EstelamArzyabiKeyfi5.pdf
Proforma invoice format ProformaInvoiceFormat.pdf