فراخوان مناقصه عمومی RZS-9849843

مشخصات فراخوان

شرکت پالایش نفت تبریز در نظر داردکالای بشرح ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از شرکتهای واجد شرایط تامین نماید

شماره تقاضا شرح کالا تعداد واحد مبلغ ضمانت نامه آخرین تاریخ شرکت در مناقصه مدارک
RZS-9849843 پودر سبز بنزین 4000 KG 340000000 1398/12/24

از تمام شرکت هایی که جز Approved Vendor List وزارت نفت بوده ومایل به شرکت در مناقصه فوق می باشد و توان تهیه ضمانت نامه شرکت در مناقصه به مبلغ 340/000/000 ریال را دارند،دارند دعوت میشود تقاضای کتبی خود را به همراه مدارک ذیل حداکثر تا ده روز پس از درج آگهی به نشانی : تبریز - جاده آذرشهر - شرکت پالایش نفت تبریز - اداره تدارکات کالا ارسال/تسلیم نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند بانشانی ایمیل ، شماره تلفن وفکس زیر تماس حاصل فرمایند.

 

 

E-MAIL: PROCUREMENT@TBZREFINERY.CO.IR

TEL:    041 34210406

FAX :  04134210407

ارزیابی کیفی مطابق معیارهای اعلام شده در جدول پایین صفحه ردیف 02 به عمل خواهد آمد.

 

مدارک موردنیاز :

 

  1.  تصاویر اساسنامه، آگهی تاسیس وکلیه آگهی های تصمیمات وتغیرات و... بعدی تاکنون و مندرج در روزنامه رسمی.
  2. نمودار سازمانی ومشخصات،تحصیلات وسوابق کاری کارکنان شرکت
  3. سوابق فعالیتهای انجام شده ویا در حال انجام شرکت در ارتباط با مناقصه فوق همراه تاییدات مربوطه
  4. امکانات وتجهیزات وتوانائی فنی ، نرم افزاری و مالی برای انجام کار.
  5. ارائه مدارک ، رزومه و اطلاعات لازم در ارزیابی توانمندی موثر خواهد بود.(داشتن نظام های کیفیت دارا بودن خط مشی و نظام  مدیریت HSE در زمینه مناقصه فوق ابتکارات و...)

 

بدیهی است شرکت پالایش نفت تبریز پس از ببرسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود از شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل خواهد آورد.ارائه مدارک و سوابق مزبور هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

کلیه مستندات حتما حتما به صورت یک عددی  CD ارسال گردد.                                                                                                                           تدارکات کالا ی شرکت پالایش نفت تبریز


عنوان فایل پیوستی
دستورالعمل HSE پيمانكاران مصوب وزارت نفت HSE.pdf
فرم ارزيابي كيفي تامين كنندگان كالا ArzyabiTaminKonandeghan.pdf
دفترچه شماره 1- اسناد استعلام ارزيابي كيفي پيمانكاران_كلي EstelamArzyabiKeyfi.pdf
دفترچه شماره 2- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه كمتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi2.pdf
دفترچه شماره 3- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه بيشتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi3.pdf
دفترچه شماره 4- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي طرح و ساخت و بهره برداري EPC EstelamArzyabiKeyfi4.pdf
دفترچه شماره 5- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در خدمات مشاوره EstelamArzyabiKeyfi5.pdf
Proforma invoice format ProformaInvoiceFormat.pdf