مدارک مناقصه 21-م-98 بازسازي جايگاه سوخت شماره يك شركت پالايش نفت تبريز در گنبد كاووس

مدارک مناقصه 21-م-98 بازسازي جايگاه سوخت شماره يك شركت پالايش نفت تبريز در گنبد كاووس

مقتضي است مناقصه گران محترم كه قبلا در مناقصه عمومی شرکت نموده و در مرحله ارزيابي كيفي تائيد شده اند، پاكتهای پیشنهادی خود راحداكثر تاساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1399/01/24 fi امور حقوقي و قراردادهاي شركت پالايش نفت تبريز- ساختمان مركزي-طبقه دوم- اتاق 307- حقی فام تحويل نمايند. 

 

مدارک مناقصه 21-م-97


عنوان فایل پیوستی
دستورالعمل HSE پيمانكاران مصوب وزارت نفت HSE.pdf
فرم ارزيابي كيفي تامين كنندگان كالا ArzyabiTaminKonandeghan.pdf
دفترچه شماره 1- اسناد استعلام ارزيابي كيفي پيمانكاران_كلي EstelamArzyabiKeyfi.pdf
دفترچه شماره 2- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه كمتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi2.pdf
دفترچه شماره 3- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه بيشتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi3.pdf
دفترچه شماره 4- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي طرح و ساخت و بهره برداري EPC EstelamArzyabiKeyfi4.pdf
دفترچه شماره 5- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در خدمات مشاوره EstelamArzyabiKeyfi5.pdf
Proforma invoice format ProformaInvoiceFormat.pdf