آگهي شناسايي پيمانكار مناقصه عمومي 10-م-99 نوبت دوم (تفكيك، تخليه و لايروبي روغن و لجن هاي موجود در TT-1B شركت پالايش نفت تبريز)

آگهي شناسايي پيمانكار مناقصه عمومي 10-م-99 نوبت دوم (تفكيك، تخليه و لايروبي روغن و لجن هاي موجود در TT-1B شركت پالايش نفت تبريز)

جهت كسب اطلاعات بيشتر با كارشناس پرونده واحد امور حقوقي و قرارداد ها خانم كريم زاده 04121148347 تماس حاصل فرماييد.

آخرين مهلت ارسال مدارك روز شنبه 1399/05/11 ميباشد.

آگهي شناسايي پيمانكار مناقصه 10-م-99 نوبت دوم


عنوان فایل پیوستی
دستورالعمل HSE پيمانكاران مصوب وزارت نفت HSE.pdf
فرم ارزيابي كيفي تامين كنندگان كالا ArzyabiTaminKonandeghan.pdf
دفترچه شماره 1- اسناد استعلام ارزيابي كيفي پيمانكاران_كلي EstelamArzyabiKeyfi.pdf
دفترچه شماره 2- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه كمتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi2.pdf
دفترچه شماره 3- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه بيشتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi3.pdf
دفترچه شماره 4- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي طرح و ساخت و بهره برداري EPC EstelamArzyabiKeyfi4.pdf
دفترچه شماره 5- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در خدمات مشاوره EstelamArzyabiKeyfi5.pdf
Proforma invoice format ProformaInvoiceFormat.pdf