آگهي شناسايي پيمانكار مناقصه عمومي شماره 40-م-99 تامين نيروهاي متخصص جهت طراحي و نظارت بر پروژه هاي واحد مهندسي طرحها در شركت پالايش نفت تبريز

آگهي شناسايي پيمانكار مناقصه عمومي شماره 40-م-99 تامين نيروهاي متخصص جهت طراحي و نظارت بر پروژه هاي واحد مهندسي طرحها در شركت پالايش نفت تبريز

شركت پالايش نفت تبريز در نظر دارد انجام "خدمات تامين نيروهاي متخصص جهت طراحي و نظارت بر پروژه هاي" خود را  با شرايط و مشخصات زير از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت واجد شرايط واگذار نمايد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 21148347-041 خانم كريم زاده تماس حاصل نمائيد.

توضيح مهم اينكه كپي برابر اصل نمودن قرارداد در اين مرحله نيز نمي باشد و مدارك طبق شرايط درج شده در آگهي شناسايي پيمانكار پيوستي ارائه گردد.

آخرين مهلت ارسال رزومه تا آخر وقت اداري روز دوشنبه مورخ  1400/01/16 مي باشد.

 جهت دريافت فايل آگهي شناسايي پيمانكار روي لينك زير كليك كنيد.

آگهي شناسايي پيمانكار مناقصه عمومي 40-م-99


عنوان فایل پیوستی
دستورالعمل HSE پيمانكاران مصوب وزارت نفت HSE.pdf
فرم ارزيابي كيفي تامين كنندگان كالا ArzyabiTaminKonandeghan.pdf
دفترچه شماره 1- اسناد استعلام ارزيابي كيفي پيمانكاران_كلي EstelamArzyabiKeyfi.pdf
دفترچه شماره 2- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه كمتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi2.pdf
دفترچه شماره 3- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه بيشتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi3.pdf
دفترچه شماره 4- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي طرح و ساخت و بهره برداري EPC EstelamArzyabiKeyfi4.pdf
دفترچه شماره 5- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در خدمات مشاوره EstelamArzyabiKeyfi5.pdf
Proforma invoice format ProformaInvoiceFormat.pdf