مدارك مناقصه شماره 3-م-1400 تعميرات اساسي و تأمين قطعات يدكي و تجهيزات جانبي مواد گازي شماره 2 (600-SGT) پالايشگاه تبريز

مدارك مناقصه شماره 3-م-1400 تعميرات اساسي و تأمين قطعات يدكي و تجهيزات جانبي مواد گازي شماره 2 (600-SGT) پالايشگاه تبريز

پيرو برگزاري مناقصه عمومي و اخذ مدارك ارزيابي كيفي، بدينوسيله از شركتهاي تائيد شده توسط كمي فني بازرگاني شركت پالايش نفت تبريز دعوت مي گردد ضمن دريافت مدارك مناقصه پيوستي پاكات فني و مالي خود را حداكثر تا ساعت 12 ظهر روز  يكشنبه 1400/03/02  تحويل نمايند.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 21148252-041 كارشناس پرونده خانم حقي فام تماس حاصل نمائيد.

جهت دريافت مدارك مناقصه روي لينك زير كليك كنيد.

مدارك مناقصه 3-م-1400

جهت دريافت صورتجلسه توجيهي روي لينك زير كليك كنيد.

صورتجلسه توجيهي مناقصه 3-م-1400


عنوان فایل پیوستی
دستورالعمل HSE پيمانكاران مصوب وزارت نفت HSE.pdf
فرم ارزيابي كيفي تامين كنندگان كالا ArzyabiTaminKonandeghan.pdf
دفترچه شماره 1- اسناد استعلام ارزيابي كيفي پيمانكاران_كلي EstelamArzyabiKeyfi.pdf
دفترچه شماره 2- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه كمتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi2.pdf
دفترچه شماره 3- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه بيشتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi3.pdf
دفترچه شماره 4- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي طرح و ساخت و بهره برداري EPC EstelamArzyabiKeyfi4.pdf
دفترچه شماره 5- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در خدمات مشاوره EstelamArzyabiKeyfi5.pdf
Proforma invoice format ProformaInvoiceFormat.pdf