مدارك مناقصه 40-م-99 تامين نيروي متخصص جهت نظارت بر پروژه هاي واحد مهندسي طرحها در شركت پالايش نفت تبريز

مدارك مناقصه 40-م-99 تامين نيروي متخصص جهت نظارت بر پروژه هاي واحد مهندسي طرحها در شركت پالايش نفت تبريز

پيرو برگزاري مناقصه عمومي و اخذ مدارك ارزيابي كيفي، بدينوسيله از شركتهاي تائيد شده توسط كميته فني بازرگاني شركت پالايش نفت تبريز دعوت مي گردد ضمن دريافت مدارك مناقصه پيوستي پاكات سه گانه خود را حداكثر تا ساعت 12 ظهر روز  شنبه 1400/03/01 تحويل نمايند.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 21148347-041 كارشناس پرونده خانم كريم زاده تماس حاصل نمائيد.

جهت دريافت مدارك مناقصه روي لينك زير كليك كنيد.

مدارك مناقصه 40-م-99


عنوان فایل پیوستی
دستورالعمل HSE پيمانكاران مصوب وزارت نفت HSE.pdf
فرم ارزيابي كيفي تامين كنندگان كالا ArzyabiTaminKonandeghan.pdf
دفترچه شماره 1- اسناد استعلام ارزيابي كيفي پيمانكاران_كلي EstelamArzyabiKeyfi.pdf
دفترچه شماره 2- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه كمتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi2.pdf
دفترچه شماره 3- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه بيشتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi3.pdf
دفترچه شماره 4- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي طرح و ساخت و بهره برداري EPC EstelamArzyabiKeyfi4.pdf
دفترچه شماره 5- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در خدمات مشاوره EstelamArzyabiKeyfi5.pdf
Proforma invoice format ProformaInvoiceFormat.pdf