مدارک استعلام شماره 24-الف-1400 خدمات مشاوره جهت طراحی و تهیه نقشه های تعدادی از ساختمانهای شرکت پالایش نفت تبریز

مدارک استعلام شماره 24-الف-1400 خدمات مشاوره جهت طراحی و تهیه نقشه های تعدادی از ساختمانهای شرکت پالایش نفت تبریز

 بدينوسيله از شركتهاي دعوت شده جهت استعلام دعوت میگردد ضمن دريافت مدارك استهعلام پيوستي از طريق رمز عبوري كه قبلا در اختيارشان گذاشته شده پاكات دو گانه خود را  ارائه نمايند.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 21148252-041 كارشناس پرونده خانم حقي فام تماس حاصل نمائيد.

جهت دريافت مدارك استعلام روي لينك های زير كليك كنيد.

مدارک استعلام 24-الف-1400


عنوان فایل پیوستی
دستورالعمل HSE پيمانكاران مصوب وزارت نفت HSE.pdf
فرم ارزيابي كيفي تامين كنندگان كالا ArzyabiTaminKonandeghan.pdf
دفترچه شماره 1- اسناد استعلام ارزيابي كيفي پيمانكاران_كلي EstelamArzyabiKeyfi.pdf
دفترچه شماره 2- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه كمتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi2.pdf
دفترچه شماره 3- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه بيشتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi3.pdf
دفترچه شماره 4- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي طرح و ساخت و بهره برداري EPC EstelamArzyabiKeyfi4.pdf
دفترچه شماره 5- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در خدمات مشاوره EstelamArzyabiKeyfi5.pdf
Proforma invoice format ProformaInvoiceFormat.pdf