آگهی شناسایی پیمانکار_مناقصه شماره 13 -م-1401_ احداث ایستگاه آتش¬نشانی جدید، مرکز مدیریت بحران و ساختمان بهداری

آگهی شناسایی پیمانکار_مناقصه شماره 13 -م-1401_ احداث ایستگاه آتش¬نشانی جدید، مرکز مدیریت بحران و ساختمان بهداری

پیمانکاران محترم لطفا آگهی شناسایی ذیل را دانلود کرده و مدارک درخواستی از جمله دفترچه شماره 4، فرم شماره 12 و مدارک HSEQ  را تکیمل و حداکثر تا پایان وقت اداری 1401/03/12 به دفتر امور حقوقی و قرادادهای شرکت پالایش نفت تبریز تحویل نمایند.

آگهی شناسایی پیمانکار_مناقصه شماره 13 -م-1401_ احداث ایستگاه آتش¬نشانی جدید، مرکز مدیریت بحران و ساختمان بهداری

رتبه مورد پذیرش پیمانکاران در این مناقصه، رتبه 3 و بالاتر (1و2و3) بخش ابنیه می باشد.

در صورت هرگونه سوال و ابهام با کارشناس مربوطه آقای مهندس رخشانی کیا تماس حاصل فرمایید. 21148349-041

 


عنوان فایل پیوستی
دستورالعمل HSE پيمانكاران مصوب وزارت نفت HSE.pdf
فرم ارزيابي كيفي تامين كنندگان كالا ArzyabiTaminKonandeghan.pdf
دفترچه شماره 1- اسناد استعلام ارزيابي كيفي پيمانكاران_كلي EstelamArzyabiKeyfi.pdf
دفترچه شماره 2- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه كمتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi2.pdf
دفترچه شماره 3- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه بيشتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi3.pdf
دفترچه شماره 4- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي طرح و ساخت و بهره برداري EPC EstelamArzyabiKeyfi4.pdf
دفترچه شماره 5- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در خدمات مشاوره EstelamArzyabiKeyfi5.pdf
Proforma invoice format ProformaInvoiceFormat.pdf