فـــراخوان مـــناقصه عــــمومی RZD-0116669

شرکت پالایش نفت تبریز در نظر دارد کالای بشرح جدول ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از شرکت های واجد شرایط تأمین نماید.

شماره تقاضا شرح کالا تعداد اقلام واحد مبلغ ضمانت نامه آخرین تاریخ شرکت در مناقصه مدارک
RZD-0116669 روغن پایه گروه سه با ویسکوزیته 8cSt 24000 کیلوگرم 440000000 1401/03/11

از تمامی شرکتهایی که مايل به شركت در مناقصه فوق مي باشند و توان تهیه ضمانت نامه شرکت در مناقصه به مبلغ 440/000/000 ریال (ضمانت نامه معتبر بانكي/ چك تضمين شده بانكي/چك بين بانكي) را دارند، دعوت مي شود تقاضاي كتبي خود را به همراه مدارك ذيل حداكثر تا تاريخ 1401/03/11 به نشاني تبريز، كيلومتر5 جاده تبريز/ آذرشهر، شركت پالايش نفت تبريز، واحد تدارکات (تحویل خانم نبی زاده) ارسال/تسليم نمايند.

متقاضيان محترم جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند با شماره تلفن كارشناس مربوطه  21148798-041 تماس حاصل فرمايند.

ارزيابي كيفي مطابق معيارهاي اعلام شده در فرم ارزيابي كيفي تأمين كنندگان قابل دسترسي در آدرس اينترنتي http://www.tbzrefinery.co.ir بخش مناقصه و مزايده‌ها به عمل خواهد آمد.

مدارک موردنیاز :

  1.  تصاویر اساسنامه، آگهی تاسیس وکلیه آگهی های تصمیمات وتغیرات و... بعدی تاکنون و مندرج در روزنامه رسمی.
  2. سوابق فعالیتهای انجام شده ویا در حال انجام شرکت در ارتباط با مناقصه فوق همراه تاییدات مربوطه
  3. امکانات وتجهیزات وتوانائی فنی ، نرم افزاری و مالی برای انجام کار.

** ارائه مدارك، رزومه و اطلاعات لازم در ارزيابي توانمندي موثر خواهد بود.

** بدیهی است شرکت پالایش نفت تبریز پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود  از شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل خواهد آورد. ارائه مدارک و سوابق مزبور هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.


عنوان فایل پیوستی
دستورالعمل HSE پيمانكاران مصوب وزارت نفت HSE.pdf
فرم ارزيابي كيفي تامين كنندگان كالا ArzyabiTaminKonandeghan.pdf
دفترچه شماره 1- اسناد استعلام ارزيابي كيفي پيمانكاران_كلي EstelamArzyabiKeyfi.pdf
دفترچه شماره 2- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه كمتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi2.pdf
دفترچه شماره 3- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه بيشتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi3.pdf
دفترچه شماره 4- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي طرح و ساخت و بهره برداري EPC EstelamArzyabiKeyfi4.pdf
دفترچه شماره 5- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در خدمات مشاوره EstelamArzyabiKeyfi5.pdf
Proforma invoice format ProformaInvoiceFormat.pdf